اولافور الیاسون و کار با محیط

اولافور الیاسون ‎؛ هنرمند دانمارکی-ایسلندی است که برای هنرچیدمان و خلق مجسمه‌های بزرگ خود شناخته شده‌است. او در چیدمان‌ها و مجسمه‌های هنری خود با به کارگیری عناصری چون نور، آب و دمای هوا بینندگانش را نسبت به پروژه‌های خود آگاهتر می‌سازد.