ژاک لکوک و ماسک خنثی

ژاک لکوک، بازیگر صحنه و مربی بازیگری در فرانسه بود. وی به دلیل روش های تدریس در حوزه تئاتر فیزیکی، حرکات و میم هایش در مدرسه ای که در پاریس تاسیس کرد، شهرت داشت. لکوک از سال 1956 تا زمان مرگ بر اثر خونریزی مغزی در سال 1999 در آنجا تدریس کرد.