اولافور الیاسون و کار با محیط

اولافور الیاسون ‎؛ هنرمند دانمارکی-ایسلندی است که برای هنرچیدمان و خلق مجسمه‌های بزرگ خود شناخته شده‌است. او در چیدمان‌ها و مجسمه‌های هنری خود با به کارگیری عناصری چون نور، آب و دمای هوا بینندگانش را نسبت به پروژه‌های خود آگاهتر می‌سازد.

آنجلا بولک و فناوری نورها در هنر

آنجلا بولک اغلب با صدا و چیدمان کار می کند. او در هنر خود با مرزهای ریاضیات و زیبایی شناسی به خوبی بازی می کند. آنجلا علاقه خاصی به دستورالعمل ها و قوانین، به ویژه در زمینه فناوری دارد.

ولف واستل

ولف واستل نقاش و مجسمه ساز آلمانی بود. او را یکی از اولین هنرمندانی می دانند که پذیرای هنرهای ویدئویی و چیدمان شد و از پیشگامان برنامه های هپنینگ آرت و جریان فولکس بود. تکنیک هایی مانند تاری و دکولاژ از ویژگی های کار او است؛ به همین ترتیب جاسازی اشیا در بتن و استفاده از دستگاه های تلویزیون در کارهای او مشاهده می شود.