اولافور الیاسون و کار با محیط

اولافور الیاسون ‎؛ هنرمند دانمارکی-ایسلندی است که برای هنرچیدمان و خلق مجسمه‌های بزرگ خود شناخته شده‌است. او در چیدمان‌ها و مجسمه‌های هنری خود با به کارگیری عناصری چون نور، آب و دمای هوا بینندگانش را نسبت به پروژه‌های خود آگاهتر می‌سازد.

آنجلا بولک و فناوری نورها در هنر

آنجلا بولک اغلب با صدا و چیدمان کار می کند. او در هنر خود با مرزهای ریاضیات و زیبایی شناسی به خوبی بازی می کند. آنجلا علاقه خاصی به دستورالعمل ها و قوانین، به ویژه در زمینه فناوری دارد.

نام جون پایک و پیش بینی آینده فناوری و هنر

نام جون پایک هنرمند آسیایی اهل کره جنوبی است. او با انواع مدیوم ها کار کرده و به عنوان بنیانگذار هنر ویدئویی شناخته می‌شود. نام جون پایک یکی از نخستین هنرمندانی بود که در هنر خود از فناوری استفاده کرد. ایده‌های هنری او و آینده‌ای که پیش بینی کرده بود بسیار جلوتر از دوره زندگی خودش بودند. او همواره تلاش داشت هنر سطح بالا را به زندگی روزانه، نزدیک کند.