نام جون پایک و پیش بینی آینده فناوری و هنر

نام جون پایک هنرمند آسیایی اهل کره جنوبی است. او با انواع مدیوم ها کار کرده و به عنوان بنیانگذار هنر ویدئویی شناخته می‌شود. نام جون پایک یکی از نخستین هنرمندانی بود که در هنر خود از فناوری استفاده کرد. ایده‌های هنری او و آینده‌ای که پیش بینی کرده بود بسیار جلوتر از دوره زندگی خودش بودند. او همواره تلاش داشت هنر سطح بالا را به زندگی روزانه، نزدیک کند.

ولف واستل

ولف واستل نقاش و مجسمه ساز آلمانی بود. او را یکی از اولین هنرمندانی می دانند که پذیرای هنرهای ویدئویی و چیدمان شد و از پیشگامان برنامه های هپنینگ آرت و جریان فولکس بود. تکنیک هایی مانند تاری و دکولاژ از ویژگی های کار او است؛ به همین ترتیب جاسازی اشیا در بتن و استفاده از دستگاه های تلویزیون در کارهای او مشاهده می شود.