فیلیپ پارنو و راز نمایشگاه هایش

فیلیپ پارنو (متولد 1964 الجزایر) در پاریس زندگی و کار می کند. کارهای او شامل رسانه های مختلفی مانند فیلم، چیدمان، اجرا، نقاشی و متن است. پارنو بر گسترش ایده های زمان و طول زمان از طریق آثار هنری و برداشت های متمایز از یک نمایشگاه به عنوان یک رسانه تمرکز دارد. او آثارش را به صورت یک پروژه و نه یک شی ثابت خلق و رویکردهای منحصر به فرد در روایت را بررسی و بازنمایی می کند.