اتین دکرو؛ میم جسمانی

اتین دکرو هنرپیشه اهل فرانسه بود که نزد ژاک کوپو آموزش دید و در همان‌جا بود که دغدغه مدام تمام سالیان عمرش رقم خورد؛ میم جسمانی . در طول تاریخ طولانی کارش به عنوان بازیگر فیلم و تئاتر قطعات بسیاری ساخت که در تمامی آن ها بدن بازیگر ابزار اصلی بیان بود.