پادکست پرسپکتیو اپیزود دوم: میازاکی و جادوی شاهزاده‌ی دره‌ی باد

پادکست پرسپکتیو اپیزود دوم  : میازاکی و جادوی شاهزاده‌ی دره‌ی باد