پادکست پرسپکتیو اپیزود دوم: میازاکی و جادوی شاهزاده‌ی دره‌ی باد

پادکست پرسپکتیو شماره‌ی دوم : میازاکی و جادوی شاهزاده‌ی دره‌ی باد