مجله پرسپکتیو | نسخه تابستان 1400

تلاش کردیم با استفاده از مقاله­ ها و دیالوگی که در پادکست ترتیب دادیم، توضیح دهیم که چرا اساسا صحبت درباره­ ی مقوله­ ی بینارشته­ ای برایمان مهم است و چنین رویکردی را انتخاب کرده­ ایم. تیم پرسپکتیو امیدوار است با نظرات مخاطبانش بتواند در هر فصل بیش از پیش ارتقا یابد.