اولافور الیاسون ؛ هنرمند دانمارکی-ایسلندی است که برای هنرچیدمان و خلق مجسمه‌های بزرگ خود شناخته شده‌است. او در چیدمان‌ها و مجسمه‌های هنری خود با به کارگیری عناصری چون نور، آب و دمای هوا بینندگانش را نسبت به پروژه‌های خود آگاهتر می‌سازد.

یکی از پروژه‌های موفقیت‌آمیز او با عنوان پروژه آب و هوا بود که در سال ۲۰۰۳ در گالری تیت لندن اجرا شد. این چیدمان فضای سالن توربین هال گالری را پر کرده بود و متشکل از دستگاه‌های رطوبت زایی بود که با استفاده از شکر و آب مه رقیق در فضا ایجاد می‌کرد و دیسک بزرگ گردی که شبیه خورشید بود و با استفاده از صدها لامپ یک رنگ نور زرد رنگ را از خود متشعشع می‌کرد در دیوار روبه رویی نصب شده بود. بر روی سقف سالن آیینهٔ بزرگی نصب شده بود و بازدیدکنندگان با ورود به سالن نمایش با ابن چیدمان مشارکت کرده و با دراز کشیدن بر روی کف سالن و با حرکت دادن دست و پاهایشان خود را در آیینه مانند سایه‌های کوچک سیاه رنگ متحرکی می‌دیدند که در نور نارنجی رنگ احاطه شده‌اند.

الیاسون دست به تجارب متنوعی با پروژه‌های لامپ‌های نورانی خود در جهت ایجاد فضاهایی با غلظت های متفاوت زده است و و تابش نورهای رنگی لامپ‌ها در فضا و تأثیرات آن را بر بینندگان آزموده است. نمونهٔ آن پروژه‌ای بود با عنوان اتاقی برای یک رنگ. در اتاقی لامپ‌های تیوبی یک رنگ نصب شده بود و بازدیدکنندگان با ورود به آنجا خود را غرق در فضایی نورانی و یک رنگ می‌دیدند و تأثیرات نور یک رنگ بر پذیرش و ادراک ذهنی دیگر رنگ‌ها را تجربه می‌کردند.