عجیب است که علم، فیزیک، تکنولوژی و فنآوری وقتی در هنر آمیخته شدند و می­شوند، هر بار چه تاثیری برآن گذاشته و می­گذارند. هر بار که هر یک از این پدیده­ ها در هم آمیخته شدند اثری جدید در دیگری به وجود آوردند و دیگر معنای قبلی خود را متبادر نکردند. در این فصل با هدف گذر از پوسته­ ی این پدیده­ ها بود که با رابطه­ ی استخوان داری چون رابطه ­ی هنر و تکنولوژی را بر گزیدیم. غرض ما بیشتر دانستن و پژوهش دو چندان در همین حوزه بوده است. تلاش کردیم با استفاده از مقاله­ ها و دیالوگی که در پادکست ترتیب دادیم، توضیح دهیم که چرا اساسا صحبت درباره­ ی مقوله­ ی بینا رشته­ ای برایمان مهم است و چنین رویکردی را انتخاب کرده­ ایم. تیم پرسپکتیو امیدوار است با نظرات مخاطبانش بتواند در هر فصل بیش از پیش ارتقا یابد.

پادکست پرسپکتیو | نسخه تابستان ۱۴۰۰