پرسپکتیو

سفارش جدید (718)

سفارشی بدین شرح از فاطمه بدیعی نیا دریافت شده است:

(سفارش #718) (۱۴۰۰/۰۶/۰۸)

محصول تعداد قیمت
مجله | نسخه تابستان 1400 (#مجله تابستان 1400) 1 تومان19,000
جمع کل سبد خرید: تومان19,000
روش پرداخت: درگاه پرداخت آیدی پی
قیمت نهایی: تومان19,000

آدرس صورتحساب

فاطمه بدیعی نیا
09382876126
fatemeh.b7942@gmail.cim

Congratulations on the sale.