پرسپکتیو

سفارش جدید (717)

سفارشی بدین شرح از زهرا فضل اله دریافت شده است:

(سفارش #717) (۱۴۰۰/۰۶/۰۸)

محصول تعداد قیمت
مجله | نسخه تابستان 1400 (#مجله تابستان 1400) 1 تومان19,000
جمع کل سبد خرید: تومان19,000
روش پرداخت: درگاه پرداخت آیدی پی
قیمت نهایی: تومان19,000

آدرس صورتحساب

زهرا فضل اله
09365060456
fazlolahzahra@gmail.com

Congratulations on the sale.