پرسپکتیو

سفارش جدید (681)

سفارشی بدین شرح از زهرا صفایی دریافت شده است:

(سفارش #681) (۱۴۰۰/۰۶/۰۳)

محصول تعداد قیمت
مجله | نسخه تابستان 1400 (#مجله تابستان 1400) 1 تومان19,000
جمع کل سبد خرید: تومان19,000
روش پرداخت: درگاه پرداخت آیدی پی
قیمت نهایی: تومان19,000

آدرس صورتحساب

زهرا صفایی
9191002303
nafas2420@yahoo.com

Congratulations on the sale.