پرسپکتیو

سفارش نا‌موفق (#584)

پرداخت برای سفارش #584 از دانیال نیا با شکست مواجه شد. سفارش به شرح زیر است:

(سفارش #584) (۱۴۰۰/۰۵/۱۸)

محصول تعداد قیمت
مجله | نسخه تابستان 1400 (#مجله تابستان 1400) 1 تومان29,000
جمع کل سبد خرید: تومان29,000
روش پرداخت: درگاه پرداخت آیدی پی
قیمت نهایی: تومان29,000

آدرس صورتحساب

دانیال نیا
+989123053034
fahimnia@hotmail.com

Hopefully they’ll be back. Read more about troubleshooting failed payments.